Welkom bij Bloemerij!

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacybeleid Bloemerij (Kersschot BV)

versie maart 2022

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Het is onze verantwoordelijke om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit document heeft betrekking op alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Bloemerij, Veldstraat 12, 9230 Wetteren.

Bloemerij respecteert de privacy van alle gebruikers van onze webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft op een vertrouwelijke, wettelijke en transparante manier wordt behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

 

GEGEVENSBEHEER
Indien u een bestelling plaatst bij onze webshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bloemerij. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bloemerij houdt zich aan de Privacy Wetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat we:

· onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

· onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

· u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

· passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

· uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De gegevens worden enkel gebruikt voor volgende duidelijke en wettige doeleinden:

1. webshop

2. uitvoeren van maktonderzoek en gebruikersprofilering

3. promotie en informatie over nieuwe diensten en evenementen

4. verbetering van de dienstverlening

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze op een goede manier af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en persoonsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden 
Wij delen uw adresgegevens met onze bezorgdiensten. We delen de gegevens van klanten alleen met partijen waar wij mee samenwerken in een actie nadat we daarvoor expliciet bij de klant toestemming hebben gekregen.
 

WEBWINKELSOFTWARE / WEBSHOP
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 
CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van volgers van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het volgen van de nieuwsbrief hebt opgezegd.

 

STATISTIEKEN EN PROFILERING
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Hotjar
Om beter te snappen hoe mensen zich op onze website gedragen en of ze kunnen vinden waar ze voor komen, zetten we soms het programma Hotjar in, dat analyseerd hoe mensen navigeren, en leert ons wat men wel en niet fijn vind in gebruik van onze website. Daarnaast verzameld Hotjar informatie over het apparaat wat gebruikt wordt, de scherm grootte en browser informatie. Dit doet het programma via een cookie en andere technologie en wordt automatisch geanonimiseerd, wij kunnen zullen en kunnen deze informatie dus niet relateren aan een individuele persoon.

 
RECLAME
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

COOKIES
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 
INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN GEGEVENS
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen: [email protected]

U hebt de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 
KLACHT INDIENEN
De klant heeft recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
[email protected]

Indien u vragen hebt over ons privacy policy, neemt contact met ons: [email protected]

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »